Kamuya Personel Alımındaki Mülakat Uygulaması Kaldırılsın!

Kamuya Personel Alımındaki Mülakat Uygulaması Kaldırılsın!

Öğretmen alımları başta olmak üzere, kamu personeli alımlarının “mülakat” sistemiyle yapılmaya başlanması toplumda telafisi güç hak ihlallerine ve infiallere yol açmaktadır. Bir hukuk devletinde, her türlü işlemleri ölçülebilir ve hesap verebilir objektif normlara bağlı olması gereken yürütme erkinin, KPSS gibi objektif kriterlere rağmen, personel alımlarında “mülakat” gibi sübjektif yöntemleri tercih ediyor olması; hukuk denetiminden uzak, eşitlik ve ölçülebilirlik ilkelerine aykırı, adam kayırmacılığa müsait haksız bir uygulamadır.

Mülakat için görevlendirilen heyetler, üstlendikleri görev hakkında her hangi bir denetime açık olmadıkları gibi sendika temsilcilerinin de mülakatlara alınmaması, KPSS puanındaki sıralamayı değiştiren keyfiyetlerin uygulanması ve KPSS puanın etkisizleştirilerek mülakat puanının esas alınması, herkes için işleyen sınav mekanizmasının alt üst edilmesine sebebiyet vermektedir.

Biz Hak İnisiyatifi olarak; açıkça haksızlıklara sebebiyet veren mülakat sisteminin kaldırılmasını, verilen mülakat puanları ile sıralaması düşürülen ve ataması yapılmayanların uğradıkları mağduriyetlerin giderilmesini acilen talep ediyor, toplumun adalet duygusunun daha fazla yara almasını beklemeden bu adaletsiz uygulamanın bir an önce kaldırılması yönündeki çağrımızı yeniliyoruz.

Cevap bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>