Tek Tip Elbise Uygulaması Masumiyet Karinesine Aykırıdır

Tek Tip Elbise Uygulaması Masumiyet Karinesine Aykırıdır

Masumiyet Karinesi gereği adil yargılama ile suçluluğu kesinleşinceye kadar herkes masumdur. Bir kısım sanıkların bu aşamadan geçilmeden suçlu olarak kamuoyuna sunulmasına sebep olacak şekilde bazı mahkumlara tek tip elbise uygulaması insan hakları ihlali olup bunu kabul edilemez buluyoruz.

Yine hükümlü olanlar için de, 12 eylül askeri darbesi kalıntısı, tektipleştirici , özel hayata müdahale niteliği taşıyan bu uygulama açıkça evrensel hukuka aykırı olup vazgeçilmesi gerekir. Kişinin özgürlüğünden mahrum bırakılması yeterli bir cezadır, cezayı katmerli kılacak ve birkaç yöntemle cezalandırma anlamına gelecek idari tedbirler, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalara da aykırı bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Cevap bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>