İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin İptali Seçmen İradesini Yok Saymaktır!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin İptali Seçmen İradesini Yok Saymaktır!

Seçimlerle ilgili en üst karar mercii olan YSK, Bursa/Mustafakemalpaşa seçimleri için “sandık kurullarının oluşumu” gerekçe gösterilerek yapılan başvuruyu, ilgili itiraz süresinin 2 Mart tarihinde sona erdiğini söyleyerek 20 Nisan 2019’da reddetmiştir.

Aynı YSK’nın mevzuat ve geçmiş kararları ile açıkça çelişkiye düşerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesi; seçmen iradesini yok sayılması, seçme ve seçilme hakkının açıkça ihlal edilmesi mahiyetindedir.

HAK İnisiyatifi