Home Faaliyetler Basın Açıklamaları 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

Basına ve Kamuoyuna

“Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin” denilerek bu topraklarda slogana dönüştürülen kadına yönelik şiddetin  25 Kasım 1960 tarihinde iktidara karşı mücadele eden Mirabal Kardeşlerin tecavüz edilerek öldürülmesi Dominik Cumhuriyeti’ndeki yansımasıdır. Bu olay  kadına yönelik şiddete dur demek için dünya ölçeğinde bir hareketin başlamasına ve bu  mücadelenin BM nezdinde 1999’da resmiyete dökülmesine sebep olmuştur.

Kadına yönelik şiddet sadece günümüzün ve bazı toplulukların değil; tarih boyunca yaşamış bütün toplumların temel sorunlarından biridir. Halen bütün dünyada şiddetin çoğunlukla kadın bedeni üzerinden ifade edildiğine şahit olmaktayız. Her gün her türlü ortamda kadın ve erkeklerin öfkelerini, kin ve nefretlerini kadın bedenini kullanarak karşı tarafa aktardığını duymaya devam ediyoruz.

Çünkü kadın toplumların kendilerini temize çıkarmak için en sık seçtiği günah keçisidir. Toplumun suçu yıkabileceği zayıf halkadır. Adem’i kandırıp cennetten kovulmalarına sebep olan Havva’dır. Yakıldığında yaşadığı toplumun düzeninin muhafaza edildiğine inanılan cadıdır. O kadar ki yaşarsa toplumu kirletir diye doğduğunda diri diri toprağa gömülendir.

“Diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman” der Allah.  Hesabı doğru düzgün sorulmadığı, adil ve caydırıcı bir ceza sistemi uygulanmadığı için kadına yönelik şiddetin önüne geçilememiştir. Yasaların korumadığı, hukuk düzgün işlemediği ve cezasızlık devam ettiği sürece bu sorunun artarak devam edeceği aşikardır. Bu konu diğer bütün haklar gibi toplumun vicdanına asla terk edilmemelidir. Kadına yönelik şiddeti önlemede kanunların hayata geçirilmesi, hukukun işletilmesi ve de suçluların cezadan kaçamaması sağlanmalıdır.

Gerek ülkemizde gerekse de dünyada her alanda şiddetin hızla yayıldığı bu günlerde kadına şiddetin  daha da artacağını göz önünde bulundurarak. daha etkin yasalar çıkarılıncaya kadar mevcut yasanın uygulanması ve hukukun gereği gibi işlemesi için sivil toplum örgütleri olayları gerektiği gibi takip edip gerekli yerlerde kamuoyu oluşturabilmeli; yasama, yürütme ve yargı erklerini harekete geçirecek çalışmalara devam etmelidir.

Bu çerçevede kadına yönelik şiddeti önlemede referans metin olarak kabul edilen ve Türkiye’nin öncü gayretleri ile uluslararası bilinirlik ve onay kazanan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek yerine daha etkin uygulanması gereğini belirtiriz.

Kadına yönelik şiddeti durdurmada en önemli husus elbette buna itiraz eden kadın ve erkeklerdir. Son günlerde,  İran’da  kız kardeşlerimizin özgürlük mücadelesi kendilerine yönelik dayatmalara nasıl itiraz edebildiklerini göstermektedir. Hak İnisiyatifi olarak biz de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü münasebetiyle olayları sıkı takip ederek, şiddetin önlenmesi için mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha deklare ediyoruz.