Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Haber Alma Özgürlüğü Engellenemez

Haber Alma Özgürlüğü Engellenemez

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2021/19 sayılı ve 27.04.2021 tarihli genelgede, eylemler veya protesto gösterilerinde cep telefonu ile ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceği ve haklarında yasal işlem yapılacağı belirtilmektedir. Haber alma özgürlüğü temel haklardandır ve demokratik toplumlarda vatandaşın doğru bilgi edinmesini sağlamaktadır. Kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirilecek gösterilere ya da eylemlere müdahale biçiminin hem şimdi hem de geçmişteki misallerinden anlaşılacağı üzere yayımlanan bu genelgeyle basın ve medya organlarına yansıyan istenmeyen görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek ve yine müdahale esnasında polisin faili olduğu hukuksuzlukların yaratacağı tepkileri engellemek  olduğu açıktır. Yayınlanan bu genelgenin “özel hayatın gizliliğini ihlal” ilkesi gibi bir gerekçeye dayandırılması da hukuk normları ile izah edilemeyecek bir durumdur. Kolluk güçlerinin keyfi veya hukuksuz uygulamaları en başta, kamu önünde bireyi mağdur etmektedir. Genelgeye göre hukuksuz uygulama yapan polisin mi, yoksa bu muameleye maruz kalan bireyin mi özel hayatı korunmaya çalışılmaktadır. Bu gerekçenin, demokratik bir toplumda zorunlu bir yaptırım nedeni olamayacağı, ayrıca temel haklara ilişkin kısıtlamaların ancak kanunla yapılabileceği ilkesi karşısında tutarlı olmadığı açıktır. Ayrıca, Yargıtay’ın, ani gerçekleşen bir olayı delil olarak kullanmak üzere kaydetmenin suç oluşturmadığına, bunun hak arama özgürlüğü kapsamında kaldığı yönünde kararları bulunmaktadır.

Hak İnisiyatifi olarak yayımlanan bu genelgeyi Anayasaya ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu temel haklara ilişkin sözleşmelere aykırı görmekle birlikte, insan haklarının ihlallerinin görünürlüğünü engelleyici bir pratik olarak düşünüyor ve bu hatadan dönülerek acilen geri çekilmesini talep ediyoruz.

01.05.2021 – Hak İnisiyatifi Derneği