Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Çağrımızdır (Ortak Çağrı)

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Çağrımızdır (Ortak Çağrı)

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a çağrımızdır;

31 Mart’taki yerel seçimler sonrası mazbatasını alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ilk kararı mültecilere karşı ayrımcı bir yaklaşım sergilemek olmuştur. Özcan, Geçici Koruma altındaki Suriyeli mültecilere belediye tarafından yapılan her türlü sosyal yardımı kestiğini ve iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğini duyurdu. Bu karar hukuka aykırı olup insan hakları ihlalidir.

Öncelikle mülteciliğin bir zorunluluk hali olduğunu ve ilticaya erişimin bir lütuf değil, hak olduğunun altını çizmek isteriz; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14. maddesine göre herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı bulunmaktadır. Türkiye’nin hazırlayıcısı ve imzacı tarafı olduğu 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statülerini düzenleyen Cenevre Sözleşmesi ve uluslararası hukuk doğrultusunda hazırlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK), Türkiye için mülteci ve sığınmacılara yönelik hukuki ve sosyal korumayı uluslararası ve ulusal hukuk açısından bir zorunluluk olarak düzenlemektedir.

Anayasa Madde 10’da yer alan eşitlik hükmü ile Türkiye’yi bağlayan uluslararası anlaşma ve şartlar gereği, Belediyeler Kanunu’muzda kentli hakları, sadece vatandaşları değil, mülteciler dahil belediye sınırları içinde yaşayan herkesi kapsamaktadır: 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun Hemşehri Hukuku başlıklı 13. maddesine göre, herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Görüldüğü gibi Sayın Özcan’ın açıklaması yasalarımıza aykırıdır.

Belediye Başkanının bağlı olduğu partisi CHP’nin “Sınırlar arasında İnsanlık Dramından İnsanlık Sınavına” başlıklı mültecilerle ilgili raporunda, belediyelerin, mültecilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarının çözümünde daha aktif rol oynamaları gerektiği belirtilmektedir. Özcan bu açıklamasıyla partisi ile de çelişmektedir.

Özcan’ın açıklamasında yer alan ve birçok çevre tarafından da dile getirilen, Suriyelilere maaş verildiği söylemleri ise tamamen yanlış bir bilgidir. Suriyeli ve diğer mültecilere devlet tarafından bağlanan herhangi bir maaş söz konusu değildir. Çok sözü edilen Kızılay Kart desteği, Avrupa Birliği’nin vaat ettiği 3 milyar Euro kapsamında Sosyal Uyum Yardımı adı ile tüm Suriyelilere değil, sadece belirli koşulları taşıyan mültecilere verilmektedir. Tutarı da ayda 120 TL’dir. Ayrıca bu yardım, yabancı kaynaklardan fonlanmış dahi olsa, ihtiyaç sahibi Türkiyeli ailelere verilen destek ile uyumlu olarak ve bu desteği aşmayacak şekilde hazırlanmıştır.

Bu tür söylem ve yaklaşımlar, dünyada ve ülkemizde nefret söylemi anlamına gelmektedir. Zamanında, gerekli ve etkili tedbirlere başvurulmaz ise, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de nefret suçları, ırkçı saldırı ve linçlere uygun ortam hazırladığı bilinmelidir. Dünya tarihinde yaşanan birçok ırkçı saldırı ve katliamlarda olduğu gibi daha yakın zamanda Yeni Zelanda’da yaşanan insanlık dışı saldırının bu tür açıklamalardan beslendiği ve saldırı cesareti bulduğu unutulmamalıdır. Bazı işaretlerinin ülkemizde de görüldüğü benzer saldırıların Türkiye’de de olmasını istemiyorsak yerel seçim kampanyaları döneminde farklı partilerde de görülebilen bu şekildeki açıklamalara prim ve hoşgörü gösterilmemelidir.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ayrımcı, hukuk dışı ve tehlikeli kararından vazgeçmeye davet ediyoruz.

Alevi Bektaşi Federasyonu
Buca Kent Konseyi
Çağdaş Romanlar Derneği
Ege Barış ve İletişim Derneği
Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği
Göç Araştırmaları Derneği
Göçmen Dayanışma Ağı/Ankara
Göçmen Dayanışma Mutfağı
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
Hak İnisiyatifi
Halkların Köprüsü Derneği
Hamiş Suriye Kültür Evi
Hayata Destek Derneği
Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De
İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi
İnsan Hakları Derneği
İnsan Hakları Gündemi Derneği
İzmir Barosu
İzmir Çevre ve Hatvan Hakları Derneği
İzmir Kadın Dayanışma Derneği
İzmir Müzisyenler Derneği
Kadın Yazarlar Derneği
Kaos GL
Kırkayak Kültür
Konak Kent Konseyi
Konak Mülteci Meclisi
Mülkiyeliler Birliği
Mültecilerle Dayanışma Derneği
Pir Sultan Abdal Derneği
Sınır Tanımayan Kadınlar
Sosyal Demokrasi Vakfı
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği
Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
Taraftar Hakları Derneği
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
Tüm Engelliler Federasyonu
Türk Psikologlar Derneği
Türk Tabipleri Birliği
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Türkiye Yazarlar Sendikası
Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği
Yurttaşlık Derneği