Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Tatvan Belediyesi Meclis Üyeleri Hakkında Verilen Görevden Uzaklaştırma Kararı Geri Alınmalıdır!
Basın Açıklamaları - Slider - 22 Mayıs 2019

Tatvan Belediyesi Meclis Üyeleri Hakkında Verilen Görevden Uzaklaştırma Kararı Geri Alınmalıdır!

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi sonrasında Tatvan Belediyesine Meclis üyesi olarak seçilen HDP’li 9 üyenin görevden uzaklaştırıldığı bilgisi basına yansımıştır. Geçici görevden uzaklaştırma kararı incelendiğinde seçimin hemen ardından başlatılan sıralı soruşturma dosyalarına dayandırıldığı görülmektedir. Kamuoyunun bildiği üzere Tatvan Belediyesinin karar organı olan Belediye Meclisinde HDP’li üyeler çoğunluğu oluşturmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu 47. Maddede Meclis üyelerinin görevden uzaklaştırma usül ve esasları düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinin lafzından hareketle geçici görevden uzaklaştırma tedbirinin görev ile ilgili suçları kapsadığı açıkça görülmektedir. Geçici tedbirin seçimin hemen ardından başlatılan ve sıralı soruşturma dosyalarına dayandırılması kanunun açıkça keyfi yorumlanmasıdır. Yasal dayanağın keyfi yorumlanmasının yanında seçmen iradesine yargı ve yürütmenin eş güdüm halinde müdahale ettiği kanaati oluşabilmektedir. Kanundaki tedbirin uygulanmasıyla Meclis çalışmalarının sekteye uğraması ve komisyonların çalışamaması nedeniyle Tatvan’daki seçmenlerin temsil hakkı ve Meclisin çalışmasına dayalı kamusal yararın zedeleneceği açıktır. Görevden geçici uzaklaştırma tedbiri neticesinde Meclis aritmetiğinin değişmesi alınacak kararlar konusunda haksız bir ortam yaratarak Meclisin meşruiyetine dair şüpheler uyandırabilecektir.

Bitlis Valiliğinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayıyla 9 HDP’li Meclis üyesinin görevden geçici olarak uzaklaştırılması kabul edilemez. Yapılan işlemin 5393 sayılı Kanunun 47. maddesinde yer alan “devamında kamu yararı görülmeyen uzaklaştırma kararları kaldırılır” hükmü dikkate alınarak yine ilgili mercilerin teklif ve onayıyla kaldırılmasını kamu vicdanı ve hukukun üstünlüğü açısından talep ediyoruz.

HAK İnisiyatifi