Home Faaliyetler Basın Açıklamaları 2016 Sonrası Kamu Görevlileri Tarafından Yasadışı Alıkonulma İddialarına İlişkin İnceleme ve Araştırma Raporu

2016 Sonrası Kamu Görevlileri Tarafından Yasadışı Alıkonulma İddialarına İlişkin İnceleme ve Araştırma Raporu

Hak İnisiyatifi tarafından 2016 yılından bu yana kamuoyunda kendisine yer bulan kamu görevlileri tarafından yasadışı alıkonulma iddialarına ilişkin bir inceleme ve araştırma raporu yayınlandı. Derneğimiz tarafından hazırlanan “2016 Sonrası Kamu Görevlileri Tarafından Yasadışı Alıkonulma İddialarına İlişkin İnceleme ve Araştırma Raporu” isimli raporun özetinde şu ifadelere yer verildi:

2016 yılından itibaren çeşitli kişilerin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından yasadışı bir şekilde alıkonulduğuna ilişkin iddialar Türkiye kamuoyunun gündemine taşınmaktadır. İşbu raporda bu iddialar inceleme konusu yapılmaktadır. Derneğimiz tarafından bu iddiaların incelenmesinde (1) yakınlarının yasadışı bir şekilde alıkonulduğunu iddia eden kişilerle yapılan derinlemesine mülakatlar, (2) konu hakkında meclise verilmiş olan soru önergeleri, (3) konuyla ilgili dava dosyalarına sunulan iddialar ve (4) açık internet kaynaklarından yararlanılmıştır.

Rapor kapsamında ulaşılan bulgular çerçevesinde 2019 yılının Şubat ayından önce toplamda 22 kişinin yasadışı bir şekilde alıkonulduğuna ilişkin iddiaların mevcut olduğu anlaşılmıştır. Alıkonulduğu iddia edilen kişilerden Mustafa Özgür Gültekin, Zabit Kişi ve Ayten Öztürk’ün alıkonuldukları süre zarfında kendilerine işkence edildiğine ilişkin, çeşitli yargısal süreçlere yansıyan, kapsamlı ve detaylı anlatıları bulunmaktadır. 2019 yılının Şubat ayından önce yasadışı şekilde alıkonulduğu iddia edilen bu kişilerden birçoğunun güncel durumları hakkında kapsamlı ve doyurucu bilgilere ulaşmak mümkün olmamıştır.

2019 yılının Şubat ayı içerisinde toplam altı kişinin yasadışı bir şekilde alıkonulduğu iddia edilmektedir. Derneğimiz tarafından bu kişilerden dördünün (Yasin Ugan, Özgür Kaya, Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek) birinci dereceden yakınlarıyla, Erkan Irmak’ın eşi Nilüfer Irmak’ın avukatıyla derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın sivil giyimli kişiler tarafından herkesin gözü önünde gerçekleştirilen bir operasyonla bulundukları evden, Mustafa Yılmaz’ın işe gitmek üzere yola çıktığı sırada birkaç kişilik bir ekip tarafından evinin önündeyken alıkonuldukları iddia edilmektedir. Salim Zeybek’in eşi Fatma Betül Zeybek ise, eşinin, kendisi ve çocuklarının da yer aldığı bir aracın içindeyken yaşanan bir kovalamacanın ardından silahlı kişiler tarafından alıkonulduğunu, aynı kişilerin kendisini Ankara’daki evine kadar ulaştırdığını ifade etmektedir.

Konunun niteliği gereği kesin sonuçlara ulaşmak mümkün görünmemektedir. Fakat gerek kamuoyunda yer alan bilgilerin gerek de derneğimizle mülakat yapan kişilerin anlatımlarının yeterince detaylı, kapsamlı ve hem kendi içinde hem de diğer anlatılarla tutarlılık içinde olduğu görüldüğünden, konunun kamu otoritesi tarafından araştırılmasının yadsınamaz bir gereklilik olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, kamu otoritesini söz konusu iddiaların araştırılması, kamuoyunun bu iddialar hakkında bilgilendirilmesi, iddialarının doğruluğunun anlaşılması halinde yaşanılan ihlallerin ivedilikle giderilmesi ve faillerin cezalandırılması için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın.