Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Atık toplayıcılarına yönelik hukuksuz operasyonlar durdurulmalıdır

Atık toplayıcılarına yönelik hukuksuz operasyonlar durdurulmalıdır

İstanbul valiliği 23 Ağustos tarihli açıklamasında, şehirde ‘izinsiz-ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyetlerinin, başta çevre ve halk sağlığı sorunları olmak üzere, kayıt dışı ve sağlıksız koşullarda istihdama yol açtığını, kamu zararı ve haksız kazanca sebebiyet verdiğini’ ileri sürdükten sonra Ümraniye ve Bakırköy gibi ilçelerde kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerinin denetimlerinde, ‘çekçek’ olarak tabir edilen 650 atık toplama aracı ve 10 plakasız motosiklete el konduğu basın yayın kuruluşlarının geçtiği haberlerden anlaşılmaktadır.

Atık toplayıcılarına dönük bu hukuksuz operasyon onların sorunlarının bir kez daha gündeme gelmesine sebep olmuştur. Kazançları yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçları dahi karşılayamayan atık toplayıcıların yoksulluğu ortadadır. Bu yoksulluklarının yanında toplum dışına itilmişlikleri, haklara ulaşmadaki problemlerin yanında, sendikalardan ve sosyal güvencelerden yoksun olarak yaşamaları ve bu ağır yoksulluk koşulları altında yaşarken sağlıksız ve itibarsız olarak değerlendirilmeleri göz ardı edilebilecek bir durum değildir.

Atık toplayıcılarına dönük bu haksız girişim çöp toplama işinin, ticari meta olarak kârlılığın keşfi ve çöplerin ihaleyle satılması beraberinde çöp toplama ve değerlendirme işinin, yani geri dönüşümün yeni bir ticari kazanç alanı olarak ortaya çıkmasına dikkatleri çekmiş dolayısıyla büyük işletmeler tarafından atık toplayıcılarının çöple eskisi kadar rahat ilişki kurmasının engellenmesi sonucunu doğurmuştur. Kurallarını büyük işletmelerin denetlediği bir sektör haline dönüşen atık toplayıcılığı geçimini buradan sağlamaya çalışan güvencesiz ve sendikasız büyük bir kesimi sermaye karşısında savunmasız bıraktığı gibi gerçekleştirilen bu hukuksuz operasyonlar akıllara idari makamların bu sektörden kar sağlayan sermayedarlarla işbirliği yaptığı sonucu getirmektedir.

Bizler, Hak İnisiyatifi olarak geçimlerini atık toplayarak sağlayan ve kötü koşullarda çalışma imkanı bulan çöp toplayıcıların geçimlerini sağlayabilmeleri için çözümler getirilmesi ve onların yaşadıkları bu mağduriyet giderilmesi gerektiğini vurguluyor ve herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bunun yanında konunun takipçisi olacağımızı da duyuruyoruz.