Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Barınak Koşulları Düzeltilmeli, Masumları Öldürenler Tesirli Cezalara Çarptırılmalıdır

Barınak Koşulları Düzeltilmeli, Masumları Öldürenler Tesirli Cezalara Çarptırılmalıdır

Konya Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağında yakın zamanda, görevli personelin bir köpeğin kafasına kürekle vurarak öldürme olayı yaşanmış, olayın görüntülerinin basına yansıması sonrasında, belediye yetkilileri, sözleşmelerinin feshedildiğini duyurmuş, sonrasında Savcılık soruşturma başlatmış ve iki görevli tutuklanmıştır. Kısa süre sonra sanıklar tahliye edilmiş, 20 Ocaktaki duruşmalarında ise, bu görevliler hakkında ”evcil hayvanı kasden öldürme” suçundan sonuç olarak 1 yıl 3 ay hapislerine karar verilmiş ve 2 yıldan az ceza olması sebebiyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesi ile “bir ev hayvanını  veya evcil hayvanı  kasden öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar cezalandırılır” denilmekte, bunlara “işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” denilmekte, bu maddede genel olarak belirlenen cezaların alt sınırı iki yılın altında kalmaktadır. Bu sebeple uygulamada, verilen cezalar hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında ertelenmektedir. Bu ise verilen cezaların etkisizliğine ve hayvanlara yönelik eziyet ve öldürmelerin devam etmesine sebep olmaktadır.

Türkiye’de ise 1982 Anayasası’nda hayvan hakları ve hayvanların korunmasına ilişkin doğrudan bir

hüküm bulunmamaktadır. Halbuki, Almanya, Brezilya, Hindistan, İsviçre gibi ülkeler anayasal düzenleme ile  hayvan haklarını koruma altına almışlardır.  Türkiye’nin de tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere uygun şekilde böyle bir anayasal koruma sağlaması lüzumu vardır.

Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 2.5.2001 tarihinde TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmede yer alan hususların en geniş şekli ile yasalarda yer alması gerekmektedir.

Hak İnisiyatifi Derneği olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, dünya standartlarına uygun olarak, anayasa ve yasalarında düzenlemeler yapması gerektiğini, mevcut yasadaki cezaların da, alt sınırının 2 yıldan fazla olarak düzenlenmesi ve bu alandaki fiili cezasızlığa son verilmesini , barınakların ise ihtiyaca cevap verecek sayıya ve standartlara ulaştırılmasını talep etmekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.