Home Slider BARIŞÇIL GÖSTERİ HAKKI TEMEL BİR İNSAN HAKKIDIR, ENGELLENEMEZ!
Slider - 25 Mart 2022

BARIŞÇIL GÖSTERİ HAKKI TEMEL BİR İNSAN HAKKIDIR, ENGELLENEMEZ!

Ortak Açıklama!

20 Mart 2022 günü Adana’da Furkan Vakfı mensuplarının yaptığı barışçıl gösteriye, aşırı güç kullanarak müdahale eden, gösteriye katılanlara şiddet uygulayarak dağıtan ve gözaltına alan kolluk güçleri Anayasa’yı ve Türkiye’nin tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal etmiştir. Polisler tarafından gösteriyi dağıtmak için kullanılan şiddet, işkence ve kötü muamele yasağının da doğrudan ihlalidir.
Barışçıl gösteri temel insan haklarındandır; uluslararası insan hakları hukukunun koruması altındaki Anayasal bir haktır ve izne tabi değildir. Kolluk güçlerinin görevi, böyle bir barışçıl gösteriyi dağıtmak ve müdahale etmek değil, aksine göstericilerin güvenliklerini sağlamak ve korumaktır. Eleştirilerini ve taleplerini duyurmak için barışçıl gösteri hakkını kullanmak isteyenlere karşı şiddet kullanımını olanaklı kılan politikalardan ve uygulamalardan kaçınmak, devleti yönetenlerin asli görevlerinden birisidir.
Neredeyse her eleştirel görüşün ifade edildiği barışçıl gösteriyi, “izin alınmadı” bahanesiyle şiddet kullanarak dağıtmayı ve bastırmayı görev haline getiren, olağanlaştırılan bu hukuk dışı fiillere son verilmelidir.  Anayasa’da güvence altına alınan, güçlendirilmesi İnsan Hakları Eylem Planında gerçekleştirilecek hedef olarak ifade edilen barışçıl toplantı ve örgütlenme özgürlüğü hiçbir ayrım yapmadan herkes için kullanılabilir hale getirilmelidir.
Furkan Vakfı mensuplarına karşı keyfi ve hukuk dışı bir şiddet uygulayan kolluk görevlilerinin tespit edilerek haklarında acilen cezai işlemlerin yapılması; keza, emniyet güçlerinin yetkilerinin bir hukuk devletinde olması gereken sınırlara uygun olarak tatbiki, yürütme erkinin de cezasızlık siyasetinden vazgeçmesi gerektiğini hatırlatıyor, bu ve benzer olayların takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği – Hak İnisiyatifi Derneği – İnsan Hakları Derneği –İnsan Hakları Gündemi Derneği – Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi – Yurttaşlık Derneği