Home Slider 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Günü
Slider - Yaşam Hakkı - 22 Mart 2022

21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Günü

Bugün 21 Mart, Uluslararası Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Günü. Birleşmiş Milletler tarafından 2022 yılı için 21 Mart’ın mesajı “Irkçılığa Karşı Eylem Sesleri” olarak kabul edildi. Bunun amacı, özellikle ırk ayrımcılığını önlemek ve bunla mücadele etmek için tüm karar alma alanlarında önemli ve güvenli bir halk katılımının yanı sıra temsilini de güçlendirmenin önemini vurgulamak, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına tam saygı gösterilmesinin, sivil alanın korunmasının önemini teyit etmek, ırk ayrımcılığına ve karşılaştıkları zorluklara karşı duran kişi ve kuruluşların katkılarını tanımaktır.

Bu mesaj doğrultusunda, bugün dünyanın her yerinde ırkçılığa karşı seslerin yükselmesi bekleniyor.

Bu nedenle, bugün ırkçılığın en büyük hedefi olan mültecilere yönelik saldırıların ve ayrımcılığın dile getirilmesi için İzmir Mülteci Dayanışma Platformu adı altında burada bulunmaktayız.

İzmir Mülteci Dayanışma Platformu ya da iMdp, mültecilere yönelik her türden saldırıya karşı mücadele etmenin ve bu alanda tüm dayanışma hareketlerinin içinde olmaya çalışmanın yanı sıra, esas olarak mültecilere yönelik “ırkçı-milliyetçi” söylem ve saldırılara karşı, hem hareketi inşa ederek hem de mevcut hareketlerin içinde yer alarak, mücadeleyi birleştirme ve büyütme amacıyla kurulmuştur. iMdp olarak bizler, dünya ve ülkemiz deneyiminde mültecilere yönelik saldırıların esas kaynağının, ırkçı-milliyetçi zihniyet ve politikalar olduğunu, bu zihniyetin tüm dünyada (egemenler tarafından) beslendiğini değerlendirmekteyiz.

Bu nedenle, İMdp olarak tüm dayanışma biçimlerinin çok kıymetli olduğunu fakat doğrudan ırkçı-milliyetçi hatla mücadele edilmediğinde, esas ile değil de onun sebep olduğu sonuçlarla mücadele edildiğini düşünüyor ve bu alandaki eksikliği tamamlama iddia ve amacında olduğumuzu beyan ediyoruz.

iMdp; bu alanda, özellikle bu tür saldırılar olduğu durumlarda öncelikle kendi bileşenlerini, sonra da harekete geçirebildiği tüm kurum ve aktivistlerle basın açıklamaları, kitlesel protestolar, medyanın-sosyal medyanın her mecrasında kampanyalar vs. İle her türlü farkındalık çalışmaları yapma gayretinde olacaktır.

iMdp, mültecilerin haklarının tanınması ve onlara karşı saldırıları durdurmanın yollarından birinin de birleşerek dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek olduğunu savunuyor ve bu nedenle hep birlikte dayanışmaya ve mücadeleye diyoruz.

 

Kar Değil Yaşam İnisiyatifi

Hak İnisiyatifi Derneği

İnsan Hakları Derneği

Hepimiz Göçmeniz –Irkçılığa Hayır

Mülteci Medyası

Halkların Köprüsü

İNSAN-DER

MÜLTECİ-DER

İzmir Müzisyenler Derneği

Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği

Fideder

Yeryüzü Dayanışma İnisiyatifi

Foça Barış Kadınları

Gençlik Sosyal Eğitim Ve Dayanışma Derneği

İzmir BB kent Konseyi

Özgünder

Beyaz Kalpler Derneği

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD)

Baran Tursun Vakfı

Özgür Yaşam Derneği

Narlıdere Alevî Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği