Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Dünya Çocuk Hakları Günü

Dünya Çocuk Hakları Günü

Basın Açıklaması

Dünyada ve ülkemizde gerileyen demokrasi ve insan hakları mekanizmaları ile yaşanan sosyoekonomik krizler özellikle güçsüz kesimlerin bu kapsamda da çocukların yaşamını olumsuz etkilemektedir. Çocuğun yaşama ve gelişme hakkı eğitim, sağlık, barınma, sağlıklı beslenme vb bir çok alanda engeller ile karşı karşıya kalmaya devam etmektedir.

Taraf Devletler, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana–babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanımak ve taahhüt etmekle yükümlü oldukları halde tüm bu ayrımcılık alanlarında çocuklar sorun yaşamaya devam etmektedir. Anadilleri ve inançlar baskı altına alınmaktadır. Cezaevlerinde ebeveynleri ile birlikte kalan çocukların yanı sıra ebeveynleri tutuklu veya hükümlü olan çocukların sorunları göz ardı edilmektedir.

Karar alma süreçlerine katılım hakkı konusunda genel olarak yaşanan sorunlar çocukların katılım hakları söz konusu olduğunda adeta hakkın özünü ortadan kaldırır niteliğe ulaşmaktadır.

Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesi ile, ülkemizde ve dünyada sorumluluk makamında bulunan herkesi çocuğun üstün yararını önceleyen bir anlayışla Çocuk Hakları Sözleşmesini amacına uygun şekilde eksiksiz uygulamaya; sözleşmeye konulan bütün çekinceleri gecikmeksizin kaldırmaya davet ediyor; Çocuk Haklarını savunmaya devam edeceğimizi bu vesile ile tekrar beyan ediyoruz.