Home Faaliyetler Basın Açıklamaları TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı Derhal Serbest Bırakılmalıdır! Açılan Soruşturmanın Yasal Dayanağı Yoktur!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı Derhal Serbest Bırakılmalıdır! Açılan Soruşturmanın Yasal Dayanağı Yoktur!

Ortak Açıklama

26 Ekim 2022
Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı insan hakları ve özellikle de İşkence ve Kötü Muamele yasağı konusunda etkin faaliyetlerde bulunan bir akademisyen ve aktivisttir. Türk Tabipler Birliği’nin seçilmiş başkanıdır.
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın kendi uzmanlık alanı ve TTB Başkanı olarak görev alanına giren bir konuda sorulan bir soru üzerine açıkladığı görüşü, 20.10.2022 tarihinde medya üzerinden bir video görüntüsüyle kamuoyuna yansıtılmıştır. Siyasal iktidar ve farklı bazı kesimler bu açıklamaya yoğun ve sert tepkiler göstererek, kolluk ve yargı harekete geçirilmiş ve bu beyanı ile ilgili olarak soruşturma açıldığı bilgisi duyurulmuştur. Bu sırada yurt dışında bulunan Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı yurda dönmüş ve derhal ilgili kurumlara başvurarak açılan soruşturma var ise ifade vermeye hazır olduğunu bildirmiş olduğu halde ifadesi alınmamıştır.
Buna rağmen kaçma veya delil karartma çabası içindeymiş gibi 26 Ekim 2022 tarihinde sabah 06:30’da Şebnem Korur Fincancı’nın evine polisler gelmiş, ev içinde arama yapılmış ve kendisi hakkında da yakalama işlemi yapılarak gözaltına alınmıştır.
Bunun yanı sıra, bazı medya organlarında başlatılan karalama kampanyası kamu kurumları eliyle devam ettirilmektedir. Ev araması sırasında emniyet mensuplarının el koyduğu bazı materyallere ilişkin görüntüler suç kanıtları gibi teşhir edilerek başta TRT olmak üzere bir takım malum medya organları tarafından dolaşıma sokulmuştur. Yapılan bu muamele usulü   eziyet ve itibarsızlaştırmaya yol açar nitelikte siyasi saikler içermektedir.
Bu hukuksuzluğu Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı şahsında tüm insan hakları aktivistlerine ve kurumlarına yönelik yeni bir tehdit olarak değerlendirmekteyiz.
Uzmanlığına güvendiğimiz ve yıllardır insan hakları alanındaki içten ve fedakârca çabalarına tanık olduğumuz Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan soruşturma ve TTB Başkanlığı görevini yapmasını engelleme amacıyla yapılan tüm idari ve yargısal işlemler sonlandırılmalı ve derhal serbest bırakılmalıdır.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

Hak İnisiyatifi Derneği – İnsan Hakları Derneği

İnsan Hakları Gündemi Derneği

Yurttaşlık Derneği