Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Emekçi Kadınların İnsan Hakları Mücadelesine Katkısı Eşsizdir!
Basın Açıklamaları - Slider - 8 Mart 2022

Emekçi Kadınların İnsan Hakları Mücadelesine Katkısı Eşsizdir!

8 Mart Kadınlar Günü

Hak İnisiyatifi olarak, hakları için mücadele eden, bu uğurda 8 Mart 1857’de kilitlendikleri bir tekstil fabrikasında hayatlarını kaybeden 120 işçi kız kardeşlerimizi ve başka sayısız mücadeleyi hatırlıyor, bu mücadelenin emek mücadelesi ve genel insan hakları mücadelesine katkılarını görüyor, takdir ediyoruz.  Bu mücadeleyi hatırlamak ve çoğaltmak amacıyla 8 Mart’ı bir anma ve değerlendirme günü olarak yıllarca hatırlayan,  bu mücadele ve anmayı dünyanın büyük bölümü göz ardı ederken sabır ve sebatla devam ettiren ve en sonunda bütün dünyanın kabul etmesini sağlayan Clara Zetkin’in, arkadaşlarının ve diğer tüm kadınların emeğini hatırlıyor, takdir ediyor ve selamlıyoruz. Hak mücadelesi bütün dinler ve öğretiler için tavsiye edilen aziz bir mücadeledir. Buna rağmen statükoya boyun eğen, çeşitli iktidarların günü birlik çıkarlarını korumak için yanlış dini yorumlarla kadın hakları mücadelesi engel olmaya çalışanlar da olmuştur.  Bütün engellemelere rağmen, toplumların görünen ve görünmeyen eşitsizlik ve ayrımcılık üreten pratikleri, söylemleri ve zihniyetleriyle mücadele eden kadınların yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

Ayrımcılık ve zulüm nasıl sadece buna maruz kalanları değil bütün toplumu çürüten, zayıflatan bir durum ise hak mücadelesi de aynı şekilde tüm toplum için olumlu sonuçlar doğurur. Kadın hakları için yapılan mücadele,  genel olarak insan haklarının tanınmasına, saygı görmesine büyük katkı yapar. Son yıllarda kadınların cezaevlerinde yaşadıkları “çıplak arama” mevzuunu dile getirmeleri, kadın-erkek herkese ve hatta çocuklara uygulanan bu insanlık dışı uygulamanın bilinmesine, karşı çıkılmasına yol açtı ve inşallah yönetmeliğin ilgili maddesinin ve uygulamanın kalkmasına yol açacaktır. Yine Türkiye’deki kadın hakları mücadelesinin en önemli başlıklarından olan kadına yönelik şiddetle mücadele, hemen her gün tanık olduğumuz kadın cinayetleri nedeniyle öncelikli hak olan “yaşam hakkı” ihlaline karşı en önemli mücadele olmaktadır. Hak İnisiyatifi olarak, kadın cinayetlerini ilahi kelamın “bir masumun ölümü bütün insanlığın ölümü gibidir” ilkesi gereğince, her gün, hatta bazen günde iki kere bütün insanlık ölmüş, kıyamet kopmuş gibi tepki vermemiz gereken bir husus olarak görüyor ve toplumu, yöneticileri bu konuyla gereken şekilde mücadele etmeye davet ediyoruz.

İnsan Hakları mücadelesinde emekçi kadınların bu katkılarını hatırlayarak, takdir ederek, ancak kız kardeşlerimizin bu mücadelesiyle insan onuruna yakışan, insan haklarına saygılı bir dünyaya ulaşabileceğimize olan inancımızı tekrarlıyoruz.