Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Hak Mücadelesinde Kadınlara Borcumuzu Hatırlıyoruz

Hak Mücadelesinde Kadınlara Borcumuzu Hatırlıyoruz

Hakları için mücadele eden ve bu uğurda hayatlarını kaybeden işçi kız kardeşlerimizi hatırlamak, onların genelde emekçilerin haklarını kazanmasındaki katkılarını görüp, takdir etmek ve çoğaltmak amacıyla; dünyanın geri kalanının göz ardı etmesine rağmen yıllarca 8 Mart’ı bir anma ve değerlendirme günü olarak hatırlayan ve en sonunda bütün dünyanın kabul etmesini sağlayan Clara Zetkin’i, arkadaşları ve diğer tüm kadınların emeğini hatırlayarak, takdir ederek selamlıyoruz. Bütün toplumun görünen ve görünmeyen eşitsizlik ve ayrımcılık üreten pratikleri, söylemi ve zihniyetiyle mücadele eden kadınların yanında olduğumuz kadar, -hak mücadelesi bütün dinler ve öğretiler için tavsiye edilen aziz bir mücadele olmasına rağmen- statükoya boyun eğmiş ve çeşitli iktidarların günü birlik çıkarlarını korumak için bozulmuş olan dini yorumlarla da mücadele eden kadınların yanında olduğumuzu belirtiriz.

Ayrımcılık ve zulüm nasıl sadece buna maruz kalanı değil bütün toplumu çürüten, zayıflatan bir durum ise hak mücadelesi de bütünseldir. Kadın hakları için mücadele de genel insan haklarının tanınmasına ve saygı görmesine büyük katkı yaptığı için de kadınların mücadelesine insan hakları savunucuları olarak büyük değer veriyoruz. En son kadınların cezaevlerinde yaşadıkları “çıplak arama” mevzuunu dile getirmeleri, kadın-erkek ve çocuklara uygulanan bu insanlık dışı uygulamanın bilinmesine ve karşı çıkılmasına yol açtı ve umarız ki kaldırılmasına da yol açacak.

Bütün bu mücadelelere rağmen çeşitli şekillerde devam eden eşitsiz uygulamalara ve ayrımcılıklara ilave olarak hemen her gün tanık olduğumuz kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Hak İnisiyatifi olarak, kadın cinayetlerini ilahi kelamın “bir masumun ölümü bütün insanlığın ölümü gibidir” ilkesi gereğince, her gün, hatta bazen günde iki kere bütün insanlık ölmüş, kıyamet kopmuş gibi tepki vermemiz gereken bir husus olarak görüyor ve toplumu ve yöneticileri bu hususla gereken şekilde mücadele etmeye davet ediyoruz.

Hak İnisiyatifi