Home Faaliyetler Derneğimizin İkinci Olağan Genel Kurul İlanı
Faaliyetler - Slider - 4 Mart 2021

Derneğimizin İkinci Olağan Genel Kurul İlanı

Derneğimizin İkinci Olağan Genel Kurulunun 27.03.2021 tarihinde saat 10.30 da, Ankara’da  Genel Merkezimiz olan Necatibey cad.50.Yıl İşhanı 19/28 Çankaya Ankara adresinde yapılmasına,

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının 03.04.2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem;

  • Açılış ve yoklama,
  • Divan teşkili,
  • Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması,
  • Görüşme,
  • Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası,
  • Tüzük değişikliği,
  • Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
  • Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
  • Dilek ve temenniler,
  • Kapanış