Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Meclis İnsan Haklarının Yanında Durmalıdır

Meclis İnsan Haklarının Yanında Durmalıdır

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun aleyhinde verilen ve hukuki yanlışlarla dolu karar Yargıtay onaması ile kesinleşmiştir. Konu Anayasa Mahkemesine taşınmıştır ve hukukçuların değerlendirmelerine göre anayasal normlar çerçevesinde değerlendirildiğinde ihlal kararı çıkması kuvvetle muhtemeldir.

Bütün hayatı insan hakları mücadelesi ile geçmiş, barıştan yana bir aktivist ve milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki bu haksız ve hukuksuz kararın MECLİSTE OKUNMAMASINI VE VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLEREK CEZAEVİ YOLUNUN AÇILMAMASINI talep ediyoruz. Aksi tutum doğrudan daha bir kaç gün önce insan hakları eylem planı açıklayan bir devletin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi bir milletvekilinin insan hakları mücadelesini cezalandırması anlamına gelecektir.

Meclisi, tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye ve insan haklarının karşısında değil yanında durmaya çağırıyoruz.

15.03.2021

Hak İnisiyatifi Derneği