Home Faaliyetler Öztürk Türkdoğan Serbest Bırakılmalıdır!

Öztürk Türkdoğan Serbest Bırakılmalıdır!

Tüm dünyada insan haklarının korunmasında insan hakları savunucularının özel bir rolü vardır. İnsan hakları savunucuları, başkalarının hak ve özgürlüklerinin ihlalini görünür hale getirme, devletlerin hukuklarını uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi yönünde kritik bir rol üstlenmektedirler.

İnsan hakları savunucularının ve avukatlarının karşı karşıya olduğu en büyük sorun, onları hukuka uygun ve meşru faaliyetleri nedeniyle hedef alan yaygın ceza soruşturmaları ve adli takibata uğramalarıdır ve Türkiye’de bu tür vahim uygulamalara sıklıkla ve sistematik bir biçimde rastlanmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden hedef gösterilen İnsan Hakları Derneği’nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın gözaltına alınması da, insan hakları savunucularını susturmak, sivil toplum hareketinin güvenini kırmak ve yargı sürecinin kötüye kullanılmasının bir parçasıdır.

İnsan hakları çalışmaları meşrudur ve suç olarak ileri sürülemez.

İnsan hakları savuncuları susturulamaz!

İnsan hakları savunucularının faaliyetleri suç değildir ve keyfi uygulamalara konu olamaz.

Öztürk Türkdoğan derhal serbest bırakılmalıdır.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

Hak İnisiyatifi Derneği

İnsan Hakları Derneği

İnsan Hakları Gündemi Derneği

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Yurttaşlık Derneği