Home Faaliyetler Basın Açıklamaları SİVİLLERE YÖNELİK HAK İHLALLERİNE SON VERİLMELİ, ÇATIŞMALAR ACİLEN DURDURULMALIDIR

SİVİLLERE YÖNELİK HAK İHLALLERİNE SON VERİLMELİ, ÇATIŞMALAR ACİLEN DURDURULMALIDIR

İsrail,  işgalci bir devlet olup,  insan haklarına ve uluslararası hukuka riayet etmemekte, sivil ölümleri de dahil birçok konuda Filistinlilerin hak ve hukukunu ihlal etmektedir. Barışa ve uzlaşmaya yanaşmayan İsrail, ambargo uygulaması ile, Gazze’yi büyük bir cezaevine dönüştürmüş olup, dolayısıyla son yaşanan şiddet olaylarının da zeminini hazırlamıştır. Bizler, bu durumda Filistin halkının direnme hakkını da kabul ediyoruz.

Ancak,  direnme hakkını kullanmak adına da olsa, hiçbir şekilde, hiçbir tarafın savaş suçu niteliğindeki eylemlerde bulunmalarını kabul etmiyoruz. Bu bağlamda, kim hangi gerekçeyle yaparsa yapsın, bırakın bilerek sivillerin öldürülmesi, hiç kimsenin sivil bölgeleri hedef almasını, sivil asker gözetmeksizin rastgele öldürme eylemlerine başvurmasını  da  kabul etmiyoruz.

Yine,  ister asker,  ister sivil olsun, öldürülenlerin bedenlerinin teşhiri gibi insanı küçük düşürücü, insan onuruyla bağdaşmayan tavırları da, insanlık dışı bir muamele olarak niteliyoruz. Hem İsrail’i hem de Gazze yönetimini bu şekilde eylemlerde bulunanlar hakkında soruşturma açmaya davet ediyoruz. Çünkü savaşın da bir hukuku vardır ve çatışan taraflar bu hukuka uymakla mükelleftir.

İsrail BM kararlarına uymalı ve 1967 sınırlarına çekilmeli, taraflar da, şiddet sarmalının katlanarak artmasına izin vermeyerek, çatışmaları acilen durdurmalı,  Filistinliler ile insancıl ve barışçı bir çözüm sağlanmalıdır.

 

Hak İnisiyatifi Derneği