Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Basın Özgürlüğü Baskı Altına Alınmamalıdır!

Basın Özgürlüğü Baskı Altına Alınmamalıdır!

Gazeteci Tolga Şardan, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı bir yazısından dolayı gözaltına alınmış, akabinde de gazeteci Cengiz Erdinç muhtemelen yine aynı konuyla ilgili tweetlerinden dolayı gözaltına alınmıştır.

Gazetecilerin yaptıkları haber veya yorumlarından dolayı bu şekilde gözaltına alınmaları, halkın haber alma hakkını engellediği gibi, haliyle gazeteciler üzerinde de haksız yere bir baskıya, korkuya ve sindirmeye neden olmaktadır.
Ayrıca bu gözaltılar söz konusu şahısların başta ifade hakkı olmak üzere, kişi güvenliği gibi çok temel haklarının ihlaline de yol açmaktadır. Bilindiği üzere özgür basın, demokrasinin olmazsa olmaz ilkelerinden biridir ve dolayısıyla bu ortamın baskı altına alınması kabul edilemez bir durumdur.
Gazetecilerin TCK 217/A maddesinden gözaltına alındıkları iddia edilse de, ortada bunu hak edebilecek bir durumun olmadığı herkesin malumdur. Zira söz konusu yazı ve paylaşımlarda, “sırf halkta endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile üretildiği veya ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozduğuna” dair herhangi bir emare söz konusu değildir.
Bizler insan hakları savunucuları olarak, bu haksız gözaltılarla halkın haber alma hakkının engellendiğine, gazetecilerin haksız yere sindirilmeye çalışıldığına ve hak ihlallerine maruz bırakıldıklarına inanıyoruz. Dolayısıyla bu ve benzeri uygulamalara bir an önce son verilmesi gerektiğini kamuoyuyla paylaşıyoruz .