Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Yusuf Bilge Tunç, Hüseyin Galip Küçüközyiğit ve Gökhan Güneş’in Akıbeti Derhal Ortaya Çıkarılmalıdır!

Yusuf Bilge Tunç, Hüseyin Galip Küçüközyiğit ve Gökhan Güneş’in Akıbeti Derhal Ortaya Çıkarılmalıdır!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra insan kaçırma ve yasadışı alıkoyma vakaları yeniden görülmeye başlanmıştır. 2019 yılında yayınladığımız “2016 Sonrası Kamu Görevlileri Tarafından Yasadışı Alıkonulma İddialarına İlişkin İnceleme ve Araştırma Raporu” başlıklı raporda 28 kişi hakkında kamu görevlileri tarafından zorla ve yasadışı şekilde uzun süre alıkonulduklarına dair iddialar toplu şekilde kamuoyuna açıklanmıştı. Zorla alıkonulup daha sonra “ortaya çıkan” ve gözaltına alınan bazı kişilerin anlatımlarında kendilerinin kamu görevlisi olduğunu ifade eden kişiler tarafından uzun süre işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldıkları görülmektedir. Bu kişilerin duruşmalarının kamuoyuna kapalı şekilde yapılması, işkence iddialarının soruşturulmaması ve zorla alıkonulmuş kişilerin ailelerinin ise çeşitli telkin ve tehditlere maruz bırakılması yaşanan ihlallerin vahametini arttırmaktadır. Hatta raporumuzda inceleme konusu yapılan kişilerden Sunay Elmas ve Ayhan Oran’ın da halen bulunulmaması/ortaya çıkarılmamaları, yaşam haklarının ihlaline ilişkin bizleri endişelendirmektedir.

Diğer insan hakları kuruluşlarınca da dile getirilen ve birçok ayrıntısı kamuoyuna açıklanan kaçırma ve zorla alıkonulma iddialarına ilişkin bugüne değin yetkili kamu organlarınca bir açıklama maalesef yapılmamıştır.

Kaçırılma ve zorla alıkonulmalara ilişkin raporumuzun yayınından sonra 6 Ağustos 2019 tarihinde kaçırıldığı iddia edilen Yusuf Bilge Tunç’un izine ise henüz rastlanmamıştır. Ailesinin kendi çabalarıyla edindiği ve kamuoyuna sunduğu bilgi ve belgeler, maalesef soruşturma makamlarınca ciddi bir soruşturmanın konusu edilmemiştir. Bu bilgi ve belgeler, Yusuf Bilge Tunç’un kendilerinin kamu görevlisi olduğu iddia eden kişilerce zorla alıkonulmuş olduğunu ve gizli bir yerde işkenceye maruz kaldığı iddialarını güçlendirmektedir.

Yine, KHK ile görevinden ihraç edilen, altı ay tutuklu yargılanıp tahliye edilen bir eski Başbakanlık çalışanı olan Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in 29 Aralık 2020 tarihinden itibaren kayıp olduğu ailesi tarafından dile getirilmektedir. Ailenin derneğimize başvurusuna ve açık kaynaklardan edinilen bilgiye göre; kendi çabaları ile bazı kamera görüntülerine ulaşmalarından sonra Küçüközyiğit’in ailesi Cumhurbaşkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış fakat halen dosyaya bir savcı dahi atanmış değildir. Oysa kaçırılma iddiasına dair gecikmeksizin bilgi edinilmesi ve müdahale edilebilmesi için Savcılık makamınca soruşturma başlatılması  ve etkin soruşturma yapılarak sonuçların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği açıktır.

Son olarak ta, İkitelli’deki evinden işe giderken Başakşehir’de otobüsten inen Gökhan Güneş, 20 Ocak 2021 de, kimliği belirsiz kişiler tarafından benzer şekilde, zorla bir arabaya bindirilerek kaçırılmıştır.

Daha önce kaçırılan ve zorla alıkonulan kişilerin durumunda olduğu gibi Yusuf Bilge Tunç ve Hüseyin Galip Küçüközyiğit ve Gökhan Güneş’in de akıbeti bilinmemektedir. Aileleri ve yakınları tarafından kendilerine ulaşılamamaktadır. Kamu görevlisi olduğunu iddia edilen kişiler tarafından alıkonulduklarına ilişkin makul sebeplere dayanan şüpheler bulunmaktadır. Yetkili makamların soruşturma başlatmakta ve yürütmekteki ciddiyetsizliği bu kişilerin can güvenliği hususundaki tedirginliği arttırmaktadır.

Hak İnisiyatifi Derneği olarak, kaçırıldığı iddia edilen ve raporumuzda inceleme konusu yapılan Sunay Elmas ve Ayhan Oran ile son dönemde benzer şekilde kaçırılan, Yusuf Bilge Tunç, Hüseyin Galip Küçüközyiğit ve Gökhan Güneş’in,  can güvenliği ve emniyetinin Devletinin pozitif sorumluluğunda olduğunu, bu şahısların bir an önce bulunarak bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesini,  kaçırılma iddialarına ilişkin acil ve etkin bir soruşturmanın yürütülmesini ve iddiaların soruşturulmasında ve gereğinin yapılmasında ihmali olan kamu görevlilerinin tespit edilerek haklarında ivedilikle işlem yapılması gerektiğini hatırlatıyor, olayın takipçisi olduğumuzu Kamuoyuna bildiriyoruz.

Hak İnisiyatifi Derneği