Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık Engellenmelidir!

Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık Engellenmelidir!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü özgürlüğü kısıtlanan, hak ihlallerine maruz kalan kadınların dayanışma içinde haklarını gündem yaptıkları bir gündür. Günümüzde, kadınların mücadeleleri sonucu kazanılmış hakların, imzalanan sözleşmelerin varlığına rağmen kadınlar ayrımcılık ve şiddete yaşamlarının her alanında maruz kalmaktadır. İşte bu yüzden sesimizi duyurmak amacıyla da bugünü önemsiyor, kadınların hak arama mücadelesinde taraf olduğumuzu beyan ediyoruz.

Kadınlar her devirde hak ihlalleriyle karşılaşıyorlar ve bu konuda yetkili merciler çözüm noktasında bir adım atmazken, kimi zaman da “cezasızlık” ile adeta ihlalcinin ödüllendirilmesine sebep oluyorlar. Kültürel altyapıdan ve dini argümanların geleneksel yorumları ile “meşrulaştırılan” kadına yönelik ayrımcı uygulamalar kadınları eğitim hayatlarından çalışma hayatlarına kadar pek çok alanda dezavantajlı hale getirmiştir.

Evlerinde, iş yerlerinde tecavüz, fiziksel-sözel taciz ve diğer fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan kadınların sayısı endişe verici boyuttayken aynı zamanda kadınlara yönelik bu tutum sonucu olarak şiddetin en uç noktası olan yaşam hakkı ihlallerinin sayısının resmi rakamlara göre arttığını görmekteyiz.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun rakamlarına göre 2017’de 339 kadın, 2018’in başı itibariyle ise 76 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre ise Türkiye, cinsiyet eşitsizliği uçurumunda 140 ülke arasında 2016 yılında 130’uncu sıradayken, 2017 yılında 131’inci sıraya geriledi. Aile içi şiddet, istismar, boşanma davalarında kadına verilen koruma kararının uygulanmaması konularına bir çözüm geliştirilmezken, hükümet politikalarının boşanma oranlarını düşürme odaklı olması kadınların hayatlarının ikinci plana atıldığını göstermektedir.

Bu konuda kadınların mücadeleleri sonucu elde ettikleri ve İstanbul Sözleşmesi (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) ve CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) gibi sözleşmelerle teminat altına alınan hukuki kazanımların bağlayıcılığını hatırlatıyoruz.

Kadınlara karşı yapılan hak ihlallerinin her zaman peşinde olacağımızı, özelde kadın haklarının genelde de insan haklarının pazarlık ve politik malzeme konusu yapılamayacağını beyan ediyor, tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.

HAK İNİSİYATİFİ – Diyarbekir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir