Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Temel Hakların Güvencesiz Hale Getirilmesi Kabul Edilemez

Temel Hakların Güvencesiz Hale Getirilmesi Kabul Edilemez

İnsan hakları evrensel standartlarına aykırılığı hak savunucusu tüm çevrelerde ve mekanizmalarda kabul edilmiş olan Gezi Davası’na ilişkin süreçte avukat iken sanık konumuna getirilip cezalandırılmaya çalışılan Can Atalay’ın, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Hatay Milletvekili olarak seçilmesine rağmen tahliye talepleri reddedilmiştir. 25 Ekim 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi Can Atalay hakkında “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu durum karşısında kararın Türkiye’de uyuşturucu kapsamındaki suçlardan sonra en çok yargılamalara konu terör ve ifade hürriyeti kapsamında tek yetkili olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından uygulanmasının reddedilmesi; üstelik aynı red kararında ihlal kararı veren AYM Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yargı aktivistliği gibi hukuk nitelemesinden uzak ibarelerin yer alması hukuk sistemini temelinden ortadan kaldırarak temel hakları hukuki güvenceden yoksun konuma düşürmektedir. Bu durum demokratik toplum düzeninin kökten ortadan kaldırılması riskini taşımaktadır. Gecikmeksizin bu hatadan dönülmelidir.