Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Çocukların Savaş Ortamlarında Olması Kabul Edilemez

Çocukların Savaş Ortamlarında Olması Kabul Edilemez

Açık kaynaklardan erişilen bilgilere göre, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), 18 yaş altında olan çocukları rızası ile ya da baskıyla silah altına aldığı iddia edilmektedir. Hangi sebeple ve kim tarafından uygulanırsa uygulansın, çocukların savaşlarda veya silahlı çatışmalarda kullanılması insanlık değerlerine ve insancıl hukuk ilkelerine aykırıdır. Çocuklar; savaşlarda, çatışmalarda ve düşmanlıklarda bir taraf haline getirilmemelidir. Çocukların yüksek yararının gözetilerek savaş ve çatışma ortamlarından uzak tutulması gerekirken örgüt tarafından çocukların ailelerinden koparılması kabul edilemez. Çocukların çatışma alanlarından ve ortamından uzak tutulması devlet-dışı örgütler için de vazgeçilmez bir yükümlülüktür.

Bu hususta SDG, 29 Haziran 2019 tarihinde BM’nin Genel Sekreteri- Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Virginia Gamba ile eylem planını imzalayarak çocukların örgüte devşirilmesini önleyici koruma ve disiplin tedbirlerinin uygulanması noktasında taahhütlerde bulunmuştur. Taahhütten bu yana bir yıldan fazla zaman geçmesine ve çocukların çatışmalarda kullanımını engellemek için Çocuk Koruma Ofisi kurmasına rağmen örgütün alt birimleri tarafından çocukların örgüte devşirilmesinin devam edildiği iddia edilmektedir.

Bizler Hak İnisiyatifi olarak daha önce de kamuoyuyla paylaşmış olduğumuz SGD’nin imzalamış olduğu 5 Ekim 2013 tarihli “Çocukların Silahlı Çatışmaların Korunmasına Dair Taahhütname” (Cenevre Çağrısı) bünyesinde 18 yaş altındaki çocukların çatışmalarda yer almasını engellemek ve onları çatışmaların etkilerinden korumak ve uzak tutmak gerektiği yönündeki yükümlülüğü yerine getirmeye davet ediyoruz.

14.12.2020 – Hak İnisiyatifi Derneği