Darbe & OHAL

Polis, Hukuk Devletinde Olması Gereken Sınırlarında Kalmalıdır.