Home Faaliyetler Basın Açıklamaları Öğrenci Andı Ölmedi, Ders Kitaplarında Yaşıyor!

Öğrenci Andı Ölmedi, Ders Kitaplarında Yaşıyor!

Bilindiği üzere Öğrenci Andı, tek tipçi ve ırkçı olduğu gerekçesiyle, 2013 yılında bir “demokratikleşme paketi” kapsamında kaldırılmış ve o tarihten bu yana okullarda çocuklara okutulmamaktadır. 2013 yılında atılan bu adım 2009 yılından beri “Andımız Kaldırılsın” kampanyaları düzenleyen tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak bu metnin okullarda okutulmasına son verilirken metnin ders kitaplarından çıkarılmaması talep sahibi kamuoyunda “samimiyet sorgulaması” sebebi olmuş ve eleştirilegelmişti. Bu andın bu yıl da kitaplarda yer aldığı gerekçesiyle kurumumuza yapılan bir başvuru üzerine, Bilgi Edinme Yasası kapsamında ilgili kurumlarla yazışmalar gerçekleştirilmiştir. Yaptığımız başvurulara verilen cevaba göre, 2013 yılında yapılan değişiklikle, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde andın okunmasını düzenleyen 12. maddesi kaldırılmış ancak Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin halen yürürlükte olan 8. maddesine dayanılarak  bu metin 1, 2 ve 3. sınıf ders kitaplarında hala zorunlu olarak yer almaktadır. Ancak mevcut yönetmelik ilk üç sınıfı kapsamasına rağmen bu ırkçı metin yönetmeliğe aykırı olarak ilkokul 4. sınıfların ders kitaplarında da yer almaktadır.

Öğrenci Andı’nın “demokratikleşme paketi” kapsamında okullarda okunmasına son verildiği dönemde Başbakan ve şu anda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bu metnin kaldırılmasını “30’larda Hitler ve Stalin gibi toplumu formatlamak için bu tür uygulamalar yapılıyordu. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde çocukların içtimaya dizildiği, ırkçı sloganlar okunan metinler göremezsiniz.” sözleriyle yorumlayıp desteklemiştir. Bu sözlerin, nasıl ki Andımız’ın okunmasına karşı söylenmesi gerekiyorsa aynı şekilde kitaplarda yer almasına karşı da söylenmesi tutarlılık gereğidir. Sonuç olarak metin aynı metindir ve bu defa çocuklara zorunlu ders kitaplarının içerisinde dayatılmaktadır.

Türkiye, Türk etnik kimliğiyle beraber, otuzu aşkın başka etnik kimliği barındıran, çok kimlikli ve çok kültürlü bir ülkedir. İlkokul kitaplarındaki öğrenci andında “Türküm” ile başlayan ve “varlığım Türk varlığına armağan olsun”, “Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.” ve son olarak “Ne mutlu Türküm diyene!” şeklindeki ifadeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin çok kimlikli, çok kültürlü yapısına zarar veren, toplumu tek tip olarak algılayn ve algılamak isteyen ifadelerdir. Bu metinde “Türk” ırkını esas alan, Türkiye’deki diğer etnik kimliği görmezden gelen hatta asimile sonucu doğurabilecek ifadeler olmakla birlikte ideolojik devlet algısını küçücük çocuklara dayatan tek tipçi ve ırkçı bir metindir.

Çocuklarımız ne Türklüğe ne de başka bir ırka varlıklarını armağan etme andını zorunlu olarak okutulan kitaplarında görmek mecburiyetinde bırakılmamalıdır. Çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren bir ideolojinin kalıplarına sıkıştırılan insanlar olmaktan çıkarılmalıdır. Sonuç olarak; Türkiye’deki tüm etnik ve diğer kimliklerin özgürce var olma, farklı ırkların ve ideolojilerin kendilerine dayatılmadığı özgür bir ortamda eğitim görme hakkı olmalıdır.

Hak İnisiyatifi olarak; Cumhurbaşkanı’nın deyimiyle “30’larda Hitler ve Stalin gibi toplumu formatlamak için” icat edilmiş ve 2013 yılında öğrencilere okutma dayatmasına son verilen tek tipleştirici ve farklılıkları yok sayarak ideolojik nitelik taşıyan “Andımız” metninin ilkokul kitaplarından da kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete çağrıda bulunuyoruz.

HAK İNİSİYATİFİ – Diyarbekir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir